Så arbetar vi med öppna data

Öppna data är digital information som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Vår öppna data består av information om våra finansierade projekt.

Vår öppna data innehåller övergripande information om våra ansökningar

Vi delar med oss av vår öppna data

För att dela med oss av vår öppna data på ett kontrollerat sätt har vi tagit fram så kallade API:er (Application Programming Interface). API:er är ett programmeringsgränssnitt som kan bearbetas och till exempel användas för att bygga appar eller webbtjänster.

Våra olika API:er

Vi har tre olika api:er för att hämta våra ansökningar och de kan användas på två sätt:

Länk för att hämta alla ansökningar
Länk för att hämta ansökning med diarienummer 2006-00013
Länk för att hämta alla ansökningar ändrade efter 2020-10-01